Szkoła Davida Röntgena jest szkołą zawodową (metal, elektryka, informatyka, stylizacja włosów, jedzenie, chemia).

Neuwied to centrum administracji Erasmus szkolenia i przemysłu (metalu, blaszek metalowych, inżynierstwa i konstrukcji). Mamy 3000 uczniów i 100 nauczycieli. Większość naszych uczniów to praktykanci. Bardzo wiele z nich jest imigrantami. Mamy też szkołę półetatową dla techników i wszystkie formy szkoły wakacyjnej. Bierzemy też udział w programie Equi z Rhinelend-Palantine. Jednym z celów jest rozwinięcie nowej kultury nauczania. Samo nauczanie jest jednym z głównych problemów. Zdalne nauczanie to jedna z możliwości samo nauczania. W tym projekcie rozwiniemy ustalaną platformę zdalnego nauczania w naszej szkole i przetestujemy razem z naszymi partnerami efektywność zdalnego nauczania. Będziemy dzielić się z naszymi partnerami doświadczeniem w samo nauczaniu. Będziemy porównywać grupy ze zdalnym nauczaniem z praktykami i komisją egzaminacyjną przemysły. Ponadto skupimy się na dbaniu o zdrowie, które jest bardzo ważnym problemem w procesie samo nauczania. Zdajemy sobie sprawę z braków jakie mają nasi uczniowie pod tym względem. W tym projekcie będziemy wzmacniać ustanowioną edukację fizyczną w naszej szkole i tworzyć razem z naszym partnerem portfel na trwające całe życie sporty. Będziemy dzielić się z naszym partnerem naszym doświadczeniem w  nowej technologii, takich jak monitor aktywności fizycznej, smartwatche, komunikacje online, itp., aby aktywować i motywować naszych uczniów do sportu przez całe życie. Będziemy angażować wszystkie rodzaje aktywności, aby ulepszyć jakość projektu w edukacji i treningach w organizacji naszej i naszego partnera. Nasza drużyna ma członków z następującymi zdolnościami: udane administracje i udział w międzynarodowych programach dla ludzi po ukończeniu 20 lat – administracje naszego poprzedniego projektu Comenius Regio o organizacji samo nauczania i o samo nauczaniu używając zegarków Polar, by utrzymać naszych uczniów w dobrej formie fizycznej (piłka nożna, ręczna i trening wytrzymałościowy) – administracja do naszej platformy eTwitting i realizacji zdalnego nauczania ta kombinacja umozliwia nowe innowacyjne zdalne nauczanie, tak jak efektywny wynik projektu naszej grupy.

Więcej informacji: www.drsneuwied.de

Die David-Roentgen-Schule ist eine berufliche Schule (Metall, elektrisch, IT, Friseur, Lebensmittel,
Chemie).

Neuwied ist ein Zentrum der Erasmus Verwaltung, Schulung und Industrie (Metall, Blech, Maschinenbau und Konstruktion). Wir haben 3000 Schüler und 100 Lehrer. Die meisten unserer Schüler sind Lehrlinge. Viele von ihnen sind Immigranten. Wir haben auch eine Teilzeit Schule für Techniker und alle Schulformen einer beruflichen Schule. Wir nehmen teil in dem Equl Programm von Rheinland-Pfalz. Ein Teil ist es eine neue Kultur von Lernen zu entwickeln. Selbstgesteuertes Lernen ist einer der Hauptprobleme. E-learning ist eine Möglichkeit des selbstgesteuerten Lernens. In diesem Projekt werden wir eine anerkannte e-learning Plattform entwickeln in unserer Schule und zusammen mit unseren Partnern die Effizienz von e-learning testen. Wir werden unsere Erfahrung im selbstgesteuerten Lernen mit unseren Partnern teilen. Wir werden e-learning Einheiten mit den Unternehmen unserer Lehrlinge und mit dem Prüfungsausschuss der Industriekammer bewerten. Außerdem fokussieren wir uns auf Gesundheitspflege, welche ein wichtiges Problem im Prozess vom selbstgesteuerten Lernen ist. Wir realisieren unseren Schülermangel in diesem Bereich manchmal. In diesem Projekt werden wir die anerkannten physische-Erziehung Kurse in unserer Schule stärken and zusammen mit unserem Partner ein Portfolio für lebenslangem Sport erstellen. Wir werden an allen Aktivitäten des Projekts beteiligt sein um die Qualität der Erziehung und des Trainings in unserer Organisation und die des Partners zu steigern. Unser Team beinhaltet Mitglieder mit folgenden Kompetenzen:
• Erfolgreiche Verwaltung und Beteiligung in Internationalen Programmen seit 20 Jahren
• Verwaltung unseres ehemaligen Comenius Regio Projekt über selbstorganisiertes Lernen und selbstgesteuertes Lernen
• Benutzen von Polaruhren um unsere Schüler fit in der physischen Erziehung (Fußball, Handball oder Ausdauertraining) zu halten
• Verwaltung unserer eTwinning Plattform und Durchführung von e learning Inhalt Diese Kombination macht es möglich neuen innovativen e-learning Inhalt zu erschaffen und realisieren so als ein effektives Projekt Team abzuwickeln um eine erfolgreiche Ausgabe zu bekommen.