Which features are the most important for an IT specialist?
1. A good IT specialist must know English and German to talk to people from another country and to create new programs or websites.
2. Cooperation is very important too because sometimes we need to get help from someone and another person may want to learn from us.
3. The ability to manage projects and make appropriate decisions makes teamwork easier.
4. Keep up to date with the latest trends and news in the IT field.
5. The field requires commitment, honesty, care for quality, learning from one’s mistakes and dealing with stress.
6. Good organisation of one’s own work.
7. General technical and engineering knowledge, software testing and creativity.
8. Ease of communication with people and finding new customers.

Was sind die wichtigsten Merkmale für einen IT-Spezialisten?
1. Ein guter Informatiker muss solche Sprachen, wie Englisch und Deutsch kennen, damit er neue Programme und Internetseiten programmieren kann.
2. Mitarbeit ist hier sehr wichtig , weil wir manchmal Hilfe von anderen gebrauchen koennen und sie etwas von uns lernen koennten.
3. Die Faehigkeit Projekte zu steuern und richtige Entscheidungen zu Machen macht die Teamarbeit viel leichter.
4. Man muss die ganze Zeit die Neuigkeiten in der Informatik kennen.
5. In dieser Industrie muss man angagiert, ehrlich sein, mann muss eizelheiten pflegen, von eigenen Fehlern ueben, und mit dem Stress umgehen koennen.
6. Gute organization der eigenen Arbeit.
7. Das allgemeine technische Wissen, Programme testen und creativitaet sind sehr wichtig.
8. Die leichtigkeit der Kommuikation mit anderen Menschen und neue Kliente finden.

Jakie cechy są najważniejsze dla informatyka?

1. Dobry informatyk musi umieć posługiwać się językami – takimi jak angielski i niemiecki, aby móc tworzyć nowe programy i strony z zagranicznymi informatykami.
2. Współpraca jest bardzo ważna ponieważ czasami potrzebujemy pomocy od innych, a inni mogą się uczyć od nas.
3. Umiejętność zarządzania projektami i podejmowanie właściwych decyzji ułatwia prace w grupach.
4. Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i nowościami informatycznymi.
5. W tej branży potrzebne jest angażowanie, szczerość, dbanie o szczegóły, uczenie się z własnych błędów i radzenie sobie ze stresem.
6. Dobra organizacja własnej pracy.
7. Ważna jest ogólna wiedza techniczna i inżynierska oraz testowanie oprogramowania i kreatywność.
8. Łatwość komunikacji z ludźmi i znajdowanie nowych klientów.