Szkoła Mistrzostwa Sportowego REKORD istnieje w naszym mieście Bielsko-Biała od 1999 roku.

W 2010 przejął ją Rekord SI, firmą z przemysłu ICT, która prowadzi szkołę odtąd. Obecnie mamy 200 uczniów w wieku od 10 do 19 lat, którzy łączą edukacje szkolną z treningami piłkarskimi (szkoła leży obok klubu piłkarskiego BTS Rekord). Około 1/3 uczniów pochodzi z poza Bielska-Białej i mieszka w internacie. Szkoła wpierana jest przez firmę ICT zwaną Rekord SI, więc w codziennych aktywnościach możemy używać narzędzi elektronicznych, takich jak whiteboard i dziennik elektroniczny. Jest to przyczyną tego, że chcemy stosować nowe technologie w edukacji. Chcemy podnieść umiejętności naszych uczniów i nauczycieli w tym zakresie. Chcemy poszerzyć horyzonty naszych uczniów, zwłaszcza tych, który ulepszy możliwości komunikacji z niemieckimi partnerami i użyje swoich umiejętności do rozpowszechniania i celów oceniania. Menadżer sportowy i trenerzy pracują dla zapewniającej odpowiednią wiedzę praktyczną do zadań sportowych projektu i naszych nauczycieli ICT razem ze specjalistami z firmy patronującej powinny być w stanie pomóc nam w aspektach technicznych i informatycznych. Czujemy się mocni co do zasług w kwestii projektu i naszą motywacją jest rozpowszechnianie zdrowego trybu życia o mentalnego zdrowia. Z organizacyjnego i logistycznego punktu widzenia możemy użyć naszego doświadczania do przygotowania zajęć projektu wymieniając i gospodarowaniem grup do wymiany nie są w stanie zrealizować swojej kariery sportowej. Chcemy też dołączyć uczniów do procesów ucznia. W tym zadaniu widzimy wielką szansę na wzmocnienie naszych kompetencji związanych z tym projektem. Edukacja peer to peer to okazja do podkreślania tego priorytetu. Wierzymy, iż nasza szkoła ma kompetentnych pracowników, którzy odegrają kluczowe role w naszym projekcie. Koordynator ukończył kurs przed ukończeniem w Europejskich projektach, ma doświadczenie we wcześniejszych, ukończonych sukcesem projektów i płynnie mówi po angielsku, Będzie wspomagany przez niemieckiego z wielu projektów ma doświadczenie z wielu projektów ukończonych przez ostatnie 10 lat i ulepszy.

Więcej informacji: www.sms.rekord.com.pl

Die Sportschule besteht seit 1999 in der Stadt Bielsko-Biala.

In 2010 hat ein Unternehmen von der ICT Industrie, Rekord SI die Schule übernommen und führt sie bis heute. Momentan haben wir 200 Schüler im Alter von 10-19, welche ihre schulische Ausbildung und das Training von Fußball (die Nachbarn der Schule mit dem BTS Rekord Fußball Club) kombinieren. Ungefähr 1/3 der Schüler kommen von außerhalb Bielsko-Biala und leben in den Schulschlafräumen. Die Schule wird durch ein ICT Unternehmen namens Rekord IS unterstützt, so können wir jeden Tag mit unseren E-Tools wie Whiteboard und online Klassenbüchern arbeiten. Das ist der Grund warum wir an der Anwendung von neuen Technologien interessiert sind. Wir möchten die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Schüler und Lehrer in diesem Bereich ausbauen. Wir versuchen weitere Horizonte für unserer Schüler, vor allem denen die, die keine Karriere in Sport verfolgen, zu eröffnen. Außerdem möchten wir die Schüler in Lernprozesse einbinden. Mit dieser Aufgabe sehen wir eine gute Chance unsere Kompetenzen gemäß diesem Projekts zu verbessern. Peer-to-Peer Bildung ist eine Möglichkeit um diese Priorität zu betonen. Wir glauben unsere Schule hat kompetente Mitarbeiter, welche eine wichtige Rolle in unserem Projekt spielen. Der Koordinator hat einen Aufbaustudiengang in europäischen Projekten abgeschlossen, hat  Erfahrung von den vorigen, erfolgreichen Projekten und kommuniziert fließend in Englisch. Er wird von einem deutschen Lehrer unterstützt, welcher Erfahrung von mehreren Projekten aus den letzten 10 Jahren hat. Er wird durch die Zusammenarbeit mit seinem deutschen Partner seine Kommunikationsfähigkeit verbessern und seine Fähigkeiten für Dissementations- und Bewertungszwecke verwenden. Der Sportmanager und die Trainer der Schule arbeiten dafür, ein geeignetes Know-how für die Sportaufgaben des Projekts bereitzustellen und unsere ICT Lehrer, welche zusammen mit den Spezialisten von dem Patroen Unternehmen sollen bald in der Lage sein uns in unserem technologischen und informativem Aspekt zu unterstützen. Wir sind in dieser Sache des Projekts guter Dinge und unsere Motivation fördert unseren Gesundheitslebenstil und physische Fitness. Von dem organisatorischem und logistischem Punkt der Betrachtung können wir unsere momentane Erfahrung verwenden um Projektaktivitäten und Austauschgruppen durchzuführen.